Opplysningstid

0
0
Profile picture of Solgunn.Taule

Solgunn.Taule

Updated 5 months ago

1. Word cloud
60 seconds
Kva tenker du på når du hører "Opplysningstid"?
2. Slide
60 seconds
Trua på fornuft, opplysning, fridom og framskritt Vitskaplege revolusjonar som legg grunnlag for nytt syn på verda. Klassiske ideal innan kunsten. Ei borgarleg offentlegheit veks fram, som eit resultat av gunstige forhold for handel. Litteratur som vil oppdra – i tråd med tankane i tida. Ein eigen norsk-dansk litteratur veks fram.
Kjenneteikn
3. Slide
60 seconds
Nytt verdenssyn
4. Slide
60 seconds
5. Open question
210 seconds
Kva er eigentleg l'encyclodédie (leksikon)?
6. Slide
60 seconds
7. Slide
60 seconds
8. Slide
60 seconds
9. Drawings
270 seconds
Teikn ei tekning som viser maktfordelingsprinsippet
10. Slide
60 seconds
11. Slide
60 seconds
12. Slide
60 seconds
Kvifor er desse filosofane relevant for oss i dag?
13. Poll
20 seconds
Kva har folkesuverenitetsprinsippet ført til i Noreg i dag?
  • Kongen
  • NATO
  • Stortinget
14. Word cloud
60 seconds
Kva forbind du menneskerettane med i dag?
15. Open question
210 seconds
Kvifor er folkeopplysning (med t.d. leksikon) viktig?
16. Drawings
270 seconds
I kunst og arkitektur blir det klassiske viktig. Lag ei teikning av ei bygning med rette linjer, reine former og symmetri.
17. Slide
60 seconds
Komedien kom att som teaterform for å vere samfunnskritisk (Molière og Holberg t.d.) Ein tar i bruk Aristoteles sine reglar for god dikting. Littratur for å oppdra og opplyse folket.
Litteratur
18. Slide
60 seconds
Trua på kristendomens Gud forsvinn ikkje, men tida sett i gang noko som etter kvart blir ein sekulariseringsprosess. Verda styrt av naturlover, ikkje guddommelege krefter. Fleire kjem med kritikk av kristendommen og religion. NB! Dette gjeld først og fremst i øvre sosiale lag. For den vanlege bonde var kristendomen og Gud om lag like sentral som før. Òg eit viktig syn: Gud som skaparen, mennesket sin oppgåve er å forstå skaparverket.
Kva med religion?
19. Word cloud
60 seconds
Kva tenker du NO på når du hører "Opplysningstid"?

Suggested content