Curipod placeholder

Oppsummering uke 6 og 7

0
0

Curipod lesson about topic "Modernisme"

Profile picture of Anne Lightfoot

Anne Lightfoot

Updated 5 months ago

1. Slide
60 seconds
💪🦾🧠❤️
Hva betyr dette tror du?
2. Slide
60 seconds
Fra Snorre til Snap
3. Slide
60 seconds
https://open.spotify.com/episode/61rBtNy1FZIlM409B12Vyy?si=kSU3s3ZORAuKmhobxUa8Hw
4. Word cloud
120 seconds
Hva betyr modernisme for deg?
5. Word cloud
60 seconds
Hva fikk du med deg fra podcasten?
6. Open question
210 seconds
Hvilke temaer er typiske for modernismen?
7. Open question
210 seconds
Hvilke språklige og litterære kjennetegn er typiske for modernistisk litteratur?
8. Slide
60 seconds
Modernisme var en kunstnerisk og kulturell bevegelse som startet på begynnelsen av 1900-tallet. Modernisme var en kunstnerisk og kulturell bevegelse som startet på begynnelsen av 1900-tallet. Et svar på datidens industrialisering og førte til økt urbanisering. Den forsøkte å bryte med tradisjonelle stiler innen kunst, arkitektur, litteratur og kultur.
Modernisme: En bevegelse av det 20. århundre
9. Slide
60 seconds
Industrialisering: Urbanisering: Modernisme:
Begreper:
10. Open question
210 seconds
Hva tror du kunstneren Renè Magritte kan ha ment med å la mannens ansikt være utenfor kroppen i dette kunstverket?
11. Open question
210 seconds
Hvilke følelser vil du si uttrykkes i dette bildet? Hvordan vil du beskrive temperaturen i det?
12. Slide
60 seconds
1905: Unionsoppløsning 1913: Kvinner får stemmerett 1914-1918: Første verdenskrig 1928: Revolusjon i Russland 1929: Børskrakk på Wall street 1930-1935: Arbeidsledighet og konflikter 1933: Hitler kommer til makten i Tyskland 1940-1945: Andre verdenskrig i Norge 1948: Den kalde krigen starter 1959-1975: Vietnamkrigen 1972: Norsk Nei til EF 1990: Sovjetunionen går i oppløsning 1992: Krig på Balkan 2001: Angrep på World Trad Center 2005: Facebook i Norge 2009: Barack Obama blir den første afroamerikanske president i USA 2011: Terrorangrep i Oslo, på Utøya
Tidslinje
13. Drawings
450 seconds
Lag en tidslinje fra du ble født til nå
14. Slide
60 seconds
Bruk 7 minutter til å bla gjennom kapitlene om modernisme s.58-157
Repeter
15. Open question
210 seconds
Hva festet seg? Presskriv: Skriv i to minutter uten å ta pauser
16. Poll
60 seconds
Hva synes du om modernismen?
  • Den er utdatert og irrelevant
  • Det er en verdifull uttrykksstil
  • Det er for avantgarde for min smak
17. Slide
60 seconds
Modernisme oppmuntret kunstnere til å utforske nye materialer, som plast og metaller. Begrepet "modernisme" ble først brukt på begynnelsen av 1900-tallet av den spanske filosofen José Ortega y Gasset. Modernismens stil er fortsatt sett i arkitekturen i dag, for eksempel Guggenheim-museet i Bilbao, Spania.
Morsomme fakta:
18. Drawings
450 seconds
Tegn/skriv: Hva er hovedideene og temaene i modernismen?
19. Drawings
360 seconds
Tegn/skriv: Hvordan manifesterer ideene og temaene fra modernismen seg i litteratur og kunst?
20. Open question
150 seconds
Hvilke sider ved modernismen synes du er mest inspirerende?
21. Open question
180 seconds
Hva betyr begrepet "teknologi for muskelkraft" ?
22. Open question
210 seconds
Hva med "teknologi for hjernekraft"? Hva betyr det?
23. Open question
210 seconds
1. Kan teknologi og KI ta over jobbene våre? 2. Hvilke jobber er mest utsatt tror du? 3. Hva slags arbeidsplasser vil det være (stort behov for i fremtiden? Begrunn 4. Hva slags tanker har du om teknologi for muskel- og hjernekraft?
24. Slide
60 seconds
En gravemaskinfører erstattet kanskje 40 mann med spader, men skapte sikkert tusen nye arbeidsplasser i nye verdikjeder, som graver tusen ganger så mange grøfter og tusen ganger så bra.
Teknologi og mennesker
25. Open question
210 seconds
Hovedutfordringen med "teknologi for hjernekraft" er at middelklassens jobber står i fare. Hva betyr det?
26. Open question
330 seconds
Hvordan har modernismen påvirket ditt syn på verden?

Suggested content