Romantikken

23
1

Aktiviteter hvor elevene kan jobbe med Romantikken #Norsk #8-10 #11-13

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 8 months ago

1. Slide
60 seconds
Untitled
aktiviteter for norsk vgs
2. Slide
60 seconds
Untitled
  • Først får alle 90 sekunder til å skrive det de kan om romantikken
  • Så kan de stemme frem det flest kan
  • Så kan dere oppsummere i plenum
3. Open question
210 seconds
Hva kan du om romantikken?
4. Slide
60 seconds
Untitled
  • Alle får 2 minutter til å reflektere rundt om bildet er fra romantikken eller ikke
  • Så kan de stemme på de ulike forslagene
  • Så kan dere diskutere i plenum
5. Open question
240 seconds
Er dette et bilde fra romantikken? Forklar hvorfor/hvorfor ikke
6. Slide
60 seconds
Untitled
  • Alle får 60 sekunder til å stille spørsmål om romantikken
  • Så kan de stemme frem andres spørsmål de også lurer på
  • Så kan du svare, eller...
  • Du kan dele klassen i grupper og la dem finne svar på ett spørsmål hver
7. Q&A
180 seconds
Hva lurer dere på om romantikken?

Suggested content