Curipod placeholder

Toppidrett 1 (høst 2022)

1
0
Profile picture of Trine Simonsen

Trine Simonsen

Updated a month ago

1. Header
60 seconds
Toppidrett 1
Mentale forberedelser og testing
2. Bullets
60 seconds
kompetansemål vi jobber med denne timen
 • kjenne til ulike treningsformer, metoder, tester og øvelser som er relevant for ferdighetsutvikling
 • beskrive mentale forberedelser til trening og konkurranse
3. Word cloud
60 seconds
Q: Hvilke treningsformer kjenner du til?
4. Open question
270 seconds
Q: Hvorfor er det viktig å ha kjennskap til ulike metoder innenfor trening?
5. Bullets
60 seconds
Testing - hva bør man tenke på?
 • Hvorfor tester vi?
 • Hvordan skal vi teste? Testprotokoll?
 • Reliabilitet og validitet
6. Word cloud
90 seconds
Q: Tester - hvilke tester kjenner du til?
7. Title & media
60 seconds
Eksempel på testing
8. Bullets
60 seconds
Spørsmål til videon
 • På hvilke måte ivaretas validiteten?
 • Hva bør en som skal trene til disse opptakene tenke på i treningen?
 • På hvilke måte vil dere si at disse testene er relevante for en politibetjent?
9. Fullscreen media
60 seconds
10. Word cloud
90 seconds
Q: Mentale forberedelser før trening og konkurranse - hvilke benytter du?
11. Fullscreen media
60 seconds
12. Bullets
60 seconds
Mentale forberedelser før trening eller konkurranse
 • Opprett en side i klassenotatblokka du kaller: Mentale forberedelser
 • Skriv ned de forberedelsene du gjør før en konkurranse eller et stevne
 • Er det noen mentale ferdigheter eller mentale basisteknikker du benytter ut (ref neste slide)?
13. Fullscreen media
60 seconds
14. Bullets
60 seconds
Om du har tid:
 • Oppdater periodeplanen din i OneNote
 • Husk at jeg skal alltid vite hvor du er og hva du skal gjøre (man og tors)

Suggested content