Curipod placeholder

Etikk

0
1

Curipod generated lesson: "Etikk". #8-10

Profile picture of tyhildel

tyhildel

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Definisjon på etikk?
2. Slide
60 seconds
"Hvordan blir jeg et godt menneske?" Dyd er kvaliteter eller positive karaktertrekk ved mennesker. Dyd kan læres og øves opp (rettferdighet og sjenerøsitet) Dyder og laster En dyd er en positiv egenskap, for eksempel gavmildhet. Laster er negative egenskaper, som grådighet.
Dyd (å utvikle gode egenskaper)
3. Slide
60 seconds
Hvem vil du være – nå og i framtiden? Dette spørsmålet er det viktig å stille seg. Dydsetikken mener at svaret er å utvikle gode holdninger. Dydene vil gjøre deg sikrere når du står i en valgsituasjon. Det å ta riktige valg i livet krever god dømmekraft.
Dydsetikk
4. Poll
60 seconds
Hvilke dyder mener du er viktigst?
  • Ærlighet
  • Rettferdighet
  • Empati
  • Respekt
  • Gavmildhet
5. Slide
60 seconds
Immanuel Kant (1724-1805) var opptatt av at det finnes universelle regler for hva som er rett og galt. Disse reglene må alle følge – uten unntak. Det er for eksempel alltid galt å lyve eller å stjele. "Hva hvis alle gjorde som meg? Ville det være bra for samfunnet?" «Du skal ikke bruke andre mennesker som et middel, men behandle dem som et mål i seg selv.» (respekt)
Pliktetikk
6. Open question
300 seconds
Hvorfor mente Kant at det er galt å besøke besteforeldrene dine fordi du ønsker å få litt ekstra lommepenger?
7. Slide
60 seconds
John Stuart Mill (1806-1873) utarbeidet konsekvensetikken slik vi kjenner den. «målet er størst mulig lykke for flest mulig mennesker» Konsekvensetikken mener at resultatene av en handling er det viktigste. En handling er god hvis konsekvensene er gode. Og omvendt. En handling er dårlig hvis konsekvensene er dårlige.
Konsekvensetikk
8. Word cloud
60 seconds
Hvis ti mennesker får det bedre av at du får det verre, bør du gjøre det (tenk konsekvensetikk)?
9. Drawings
450 seconds
10. Slide
60 seconds
Hvis du havner i en situasjon der du blir tvunget til å velge mellom to alternativer, begge dårlige, står du overfor et etisk dilemma.
Etiske dilemmaer
11. Open question
300 seconds
Eksempel på et etisk dilemma

Suggested content