Curipod placeholder

Etikk og etisk refleksjon

2
0
Profile picture of kaiua001

kaiua001

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
A curipod slide
Spark curiousity
2. Open question
210 seconds
Hva betyr etikk for deg?
3. Open question
210 seconds
Hva er moral?
4. Poll
60 seconds
Bør vi tillate aktiv dødshjelp i Norge?
  • Ja
  • Nei
5. Poll
60 seconds
Kan tvangsbruk mot barn forsvares?
  • Ja
  • Nei
6. Slide
60 seconds
7. Slide
60 seconds
Pliktetikk (regeletikk)
Moralske normer og regler avgjør om handlingen er rett eller gal Godtar man en hvit løgn, godtar man alle løgner
8. Word cloud
60 seconds
Tre viktigste verdier for deg:
9. Slide
60 seconds
Konsekvensetikk (reslutatetikk)
Konsekvensene av en handling - konsekvensen avgjør om handlingen er god - størst nytte? Egoisme - størst nytte for meg Utilitraisme - størst nytte for flest
10. Poll
60 seconds
Hva er en god gave?
  • Mottaker blir glad
  • Giver blir glad
  • Lite miljøbelastning
11. Drawings
450 seconds
Tegn et etisk dilemma
12. Slide
60 seconds
Case
Ola er innlagt på sykeus og har kreft. han har tidligere fått cellegiftbehandling gjentatte ganger, uten at behandlingen har fungert. Kreften har spredt seg til hele kroppen. Det er urikkert hvor lang tid han har igjen å leve, men sykdommen er uhelbredelig. Dosen smertestillende må økes for å lindre plagene, men smertene er likevel store...
13. Slide
60 seconds
...Case...
Ola er enslig og har ikke nære pårørende. Han har flere gnager vært innlagt på samme avdeling p åsykehuset, og personalet kjenner ham godt...
14. Slide
60 seconds
...case...
En dag oppdager en pleier at Ola samler opp medisinen sin. Antakeligvis for å ta alt på en gang, og gjøre det slutt på livet...
15. Slide
60 seconds
....Problemstilling...
Bør pleieren lukke øynene for det, eller bør hen gå videre med det? Drøft ut i fra etiske prinsipper.

Suggested content