Curipod placeholder

Hva betyr det at noe er levende?

0
0
Profile picture of lisema

lisema

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Den levende naturen
2. Open question
180 seconds
Hva betyr det at noe er levende?
3. Slide
60 seconds
En levende ORGANISME:
ta inn vann og næring ta opp og skille ut gasser kunne formere seg kunne produsere energi (celleånding) Planter, dyr, sopp, bakterier
4. Poll
60 seconds
Hva er en art?
  • Individer som ligner på hverandre, men kan ikke få unger
  • Individer som likner på hverandre og kan få unger
  • En kunstform
  • Et miljø der dyr trives
5. Slide
60 seconds
A curipod slide
ART: Individer som likner på hverandre og kan få unger. Ungene kan også få unger
Forholdene arten lever i kalles et MILJØ
6. Slide
60 seconds
A curipod slide
ØKOSYSTEM: alle artene i et område og deres miljø F.eks. skog, elv, eng, havområde, innsjø
Artene er levende og kalles BIOTISKE deler Miljøet er ikke-levende og kalles ABIOTISKE deler (solforhold, vann, vind, jordsmonn, temperatur osv)
7. Word cloud
40 seconds
Nevn noe biotiske deler (levende) i økosystemet SKOG
8. Word cloud
40 seconds
Nevn noen abiotiske deler i en skog (deler som ikke er levende)
9. Slide
60 seconds
Produsenter
produserer sin egen næring i fotosyntesen: planter, trær, alger kommer først i næringskjeder
10. Slide
60 seconds
11. Open question
180 seconds
Hva skjer i fotosyntesen?
12. Slide
60 seconds
Forbrukere
kan ikke produsere egen næring lever av andre forbrukere eller produsenter, eller begge deler får energi gjennom celleånding
FORBRUKERE
13. Slide
60 seconds
Celleånding - skjer i alle levende celler
14. Slide
60 seconds
Næringskjeder
15. Slide
60 seconds
Næringsnett
16. Drawings
450 seconds
Tegn en liten næringskjede

Suggested content