Curipod placeholder

Kjemi 9.trinn

0
0
Profile picture of karfar

karfar

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Kjemi
2. Drawings
360 seconds
Tegn metallbinding
3. Drawings
420 seconds
Tegn ionebinding og/eller forklar hva ionebinding er.
4. Slide
60 seconds
Elektronparbindinger
Ofte mellom to ikke-metaller, f.eks gasser
5. Open question
210 seconds
Skriv stoffer som har elektronparbinding
6. Open question
180 seconds
Hva er kjennetegn på at det har skjedd en kjemisk reaksjon?
7. Slide
60 seconds
Hvorfor har ikke alle stoffer samme smeltepunkt?
når tiltrekningen mellom molekyler er sterk, må det mye energi til for å at molekylene skal rive seg løs. metaller og salter holdes sammen av sterk tiltrekningskraft
8. Open question
420 seconds
Hvis du har fått olje på hendene, hvorfor kan du ikke bare skylle det av med vann? s. 58
9. Slide
60 seconds
Molekyler
Vannmolekylet består av 3 atomer. Oksygenmolekylet består av 2 atomer.
10. Drawings
420 seconds
Husker du andre molekyler. Tegn og sett navn på.
11. Open question
270 seconds
Finn tre metaller som har smeltepunkt på over 2000 grader Celsius. Bruk periodesystemet.no
12. Slide
60 seconds
Kollisjonsmodellen
Build a strong support system with fellow educators who share your passion for teaching and can offer guidance and inspiration.
13. Open question
180 seconds
Hva tror du er grunnen til at vi ofte varmer opp stoffer når vi gjør forsøk?
14. Slide
60 seconds

Suggested content