Curipod placeholder

Grunnleggende kjemi

0
0

Opplegg om grunnleggenede kjemi, 9.trinn

Profile picture of bente.kristine.johannessen

bente.kristine.johannessen

Updated 2 months ago

1. Open question
130 seconds
Hva er "kjemi"?
2. Slide
60 seconds
Hverdagskjemi
Kjemi er læren om stoffer, deres egenskaper og hvordan de kan endres. Kjemi er overalt rundt oss, fra luften vi puster til maten vi spiser. Kjemi kan hjelpe oss å forstå hvordan verden rundt oss fungerer og hvordan vi kan gjøre den bedre.
3. Slide
60 seconds
Chemistry
Stoff: Alt som har masse og som tar plass.
Atom: Den minste enheten av et element som fortsatt har de kjemiske egenskapene til elementet.
Kjemisk reaksjon: En prosess der ett eller flere stoffer forandres til ett eller flere nye stoffer.
4. Slide
60 seconds
Kjemi i hverdagen og reaksjoner
Forskjell fysisk forandring og kjemisk reaksjon Nytt stoff vs. blandete stoffer Forbrenningsreaksjon Reagerer med oksygen (mat, drivstoff, varmeutslipp) Massekonservering Nye stoffer dannes, men alle atomer er fortsatt til stede!
5. Slide
60 seconds
Kjente stoffer og reaksjoner
Natrium, alkalisk metall -> Na Oksygen -> O, det vi trenger for å kjøre forbrenningsreaksjon Jern - Fe Gull - Au Karbondioksid - CO₂, dannet i natronforsøk Hydrogenperoksid - H2O2, brukt i Elefantpastaforsøk Vann -> H20 - Rest etter forbrenning av... Hydrogengass - H2, består av 2xH (hydrogenatomer)
6. Word cloud
20 seconds
Hva er det kjemiske symbolet for Oksygen?
7. Slide
60 seconds
Visste du at..?
Luften rundt oss består av 78% nitrogen, 21% oksygen, og 1% andre gasser Vann koker ved 100 grader celsius ved havnivået
8. Open question
160 seconds
Hva er forskjellen på en kjemisk og en fysisk reaksjon?
9. Open question
150 seconds
Hvordan er en forbrenningsreaksjon annerledes enn andre kjemiske reaksjoner?
10. Open question
160 seconds
Har vi noen eksempler på forbrenningsreaksjoner og hvordan disse påvirker miljøet?
11. Open question
140 seconds
Forklar massekonservering og hvordan det henger sammen med kjemiske reaksjoner
12. Drawings
270 seconds
Kort hjernepause! Tegn en smilende pizza som spiller gitar på en scene med en flokk dansende frukt som publikum!
13. Drawings
1260 seconds
Hint
I par: Velg en oppgave
Spørsmål: Hvilken rolle spiller en katalysator i en kjemisk reaksjon?
En katalysator påvirker reaksjonsfarten i en kjemisk reaksjon Katalysatorer brukes ikke opp i prosessen Katalysatorer virker ved at de gir reaksjonene en alternativ rute
A: I par, tegn et diagram av en kjemisk reaksjon, der du viser hvordan en kataysator fungerer B: Forklar hvorfor en katalysator er nødvendig for at en reaksjon skal forekomme. C: Finn flere eksempler på kjemiske reaksjoner der en katalysator benyttes.
14. Poll
20 seconds
Hva er Karbon sitt atomnummer?
 • 6
 • 12
 • 16
 • 8
15. Poll
20 seconds
Hvilket element heter "Na" på den periodiske tabellen?
 • Natrium
 • Nitrogen
 • Neon
 • Sølv
16. Poll
20 seconds
'H2O' representserer hvilket stoff?
 • Karbondioksid
 • Vann
 • Metan
 • Dihydrogen-monoksid
17. Poll
30 seconds
Hva er det kjemiske symbolet for gull?
 • Au
 • Ag
 • Fe
18. Poll
30 seconds
Hvilken gass utgjør 78% av jordas atmosfære?
 • Nitrogen
 • Oksygen
 • Karbondioksid
19. Open question
120 seconds
I par: Hva er forskjellen på en kjemisk forbindelse og et grunnstoff?

Suggested content