Curipod placeholder

Med få ord, hvordan vil du definere bærekraft?

0
0
Profile picture of vigdis.pladsen

vigdis.pladsen

Updated 2 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Med få ord, hvordan vil du definere bærekraft?
2. Slide
60 seconds
What is sustainability?
3. Slide
60 seconds
Redusere, gjenbruke og gjenvinne: Reduser mengden ressurser du bruker. Gjenbruk mateiraler og produkter og gjenvinn materialer for å redusere avfall. Eliminere giftige stoffer: Begrens kontakten med giftige stoffer, som plast og finn tryggere alternativer. Øke effektiviteten: Bruk ressursene mer effektivt ved å redusere mengden vann og energi vi bruker.
Bærekraft i hverdagslivet
4. Slide
60 seconds
Bærekraft: Evnen til å eksistere for alltid. I sammenheng med mijø og klima handler det om å begrense ressursbruken og redusere den negative påvirkningen på miljøet. Redusere: Å få noe til å bli mindre eller færre, i mengde, antall eller grader Gjenbruk: Å bruke om igjen, gjenvinne eller bruke noe til noe annet
Begreper:
5. Slide
60 seconds
FN har erklært 2021-2030 for "Tiåret for havforskning og bærekraftig utvikling" USA resirkulerte og komposterte over 67 millioner tonn offentlig avfall i 2018 Hver nordmann kastet i gjennomsnitt 449 kilo søppel i 2020
Fun facts:
6. Open question
240 seconds
Samarbeid to og to: Hva kan dere gjøre for å promotere bærekraft i hverdagen?
7. Word cloud
120 seconds
How could we make our planet more sustainable?
8. Slide
60 seconds
Sustainability is about taking care of our environment and resources for the future. Taking steps to reduce our waste and energy use can help us be more sustainable. Making sustainable choices can help us protect animals and plants, and ensure a better future for all.
Sustainability: Taking Care of Our World
9. Slide
60 seconds
Sustainability is about taking care of our environment and resources for the future. Taking steps to reduce our waste and energy use can help us be more sustainable. Making sustainable choices can help us protect animals and plants, and ensure a better future for all.
Sustainability: Taking Care of Our World
10. Drawings
450 seconds
Brain break: Tegn en tegning av katt med fem bein som spiller gitar
11. Poll
30 seconds
Hva er fordelene med å leve bærekraftig?
 • A. Redusere avfall
 • B. Forbedre luftkvalitet
 • C. Lavere strømregninger
 • D. Alle sammen
12. Poll
300 seconds
Hvilket av eksemplene på bærekraft er feil?
 • A. Bruke LED-lyspærer
 • B. Bruke kortere tid i dusjen
 • C. Handle på Finn.no
 • D. Kasting av mat
13. Slide
60 seconds
17.mai og demokratiet - da og nå
14. Slide
60 seconds
17.mai og demokratiet - da og nå
15. Slide
60 seconds
17.mai og demokratiet - da og nå
16. Slide
60 seconds
17.mai og demokratiet - da og nå
17. Word cloud
90 seconds
Hva assosierer du med et demokrati?
18. Slide
60 seconds
Norge ble i 1814 mer demokratisk enn de fleste andre land, men ikke et demokrati etter dagens målestokk.
19. Drawings
450 seconds
Tegn noe du tror har forandret seg ved demokratiet vi lever i fra 1814 frem til i dag
20. Slide
20 seconds
Norges grunnlov bygger på prinsippene om folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter
21. Open question
240 seconds
Hva tror du hadde blitt vektlagt dersom grunnloven skulle skrives på nytt i dag?
22. Poll
300 seconds
Hvilke er eksempler på bærekraftige hverdagsvaner?
 • A. Dra ut kontakter når man ikke bruker elektriske gjenstander
 • B. Kjøpe lokalproduserte varer
 • C. Slå av lyset når de ikke er i bruk
 • D. Alle sammen
23. Poll
300 seconds
Hvilken av følgende er ikke en fordel av et bærekraftig hverdagsliv?
 • A. Lavere økologisk fotavtrykk
 • B. Bedre for dyrelivet
 • C. Redusert vannforbruk
 • D. Økt energiforbruk
24. Slide
60 seconds
Språk og kultur
25. Word cloud
60 seconds
Hva legger du i begrepet kultur?
26. Word cloud
60 seconds
Hva er typisk norsk
27. Open question
210 seconds
Hva er et kulturmøte?
28. Word cloud
60 seconds
Hvilke kulturer tilhører du?
29. Slide
60 seconds
Kulturmøte
30. Word cloud
60 seconds
Kva land kjenner du ulik grad av tilhøyrsel til?
31. Word cloud
60 seconds
Kva by / kva for byar kjenner du ulik grad av tilhøyrsel til?
32. Word cloud
60 seconds
Kva språk snakkar du?
33. Word cloud
60 seconds
Har du ein religion? Kva for ein?
34. Word cloud
60 seconds
Kva er favoritt-høgtida di?
35. Open question
210 seconds
Kva er kultur?
36. Poll
20 seconds
Kor mange kulturar har vi i Noreg?
 • |
 • 2
 • 3-5
 • 6-10
 • 11-50
 • 50-100
 • 100-1000
 • 1000-10000
 • 10000-100 000
 • Over 100 000
37. Poll
300 seconds
Hva er den beste måten å leve mer bærekraftig på?
 • A. Gjør små endringer og bygg på med flere
 • B. Gå hardt ut med drastiske endringer
 • C. Kjøpe bærekraftige produkter
 • D. Å vente til det passer
38. Word cloud
40 seconds
Hva er de viktigste oppgavene til et verneombud?
39. Word cloud
40 seconds
Hva er et godt fysisk miljø for dere?
40. Open question
190 seconds
Hva er et godt psykososialt miljø for dere?
41. Open question
200 seconds
Hva er et avvik?
42. Word cloud
60 seconds
Hva er kultur?

Suggested content