Curipod placeholder

På hvilke måter påvirker naturen ditt liv? Har naturen noe å si for hvor du bor, hva du driver med, og hvordan din hverdag ser ut?

0
0
Profile picture of vharam11

vharam11

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Hvor ligger en by, eller hvor finner vi en fjelltopp? Da snakker vi om romlig plassering. Noen fenomener kan vi ikke plassere på ett sted. Det gjelder for eksempel forurensning eller utbredelsen av en sykdom. Da snakker vi ikke om plassering, men om utbredelse. Geografene er opptatt av å kartlegge utbredelsen av et virus, mens det er leger og biologer som forsøker å forstå viruset og hindre videre spredning. Fenomener geografer er opptatt av, er blant annet byer, isbreer, bosettingsmønster, landformer og konflikter
Geografer
2. Slide
60 seconds
I geografi ser vi hele tiden på sammenhengen mellom natur og samfunn Vi prøver å forstå på hvilke måter klimaet er avgjørende for oss mennesker, men også på hvilke måter vi mennesker påvirker klimaet. Denne sammenhengen mellom natur og samfunn kaller vi syntesen i faget. Til slutt kan vi si at geografi handler om samspillet mellom de ulike nivåene på jorda – fra det lokale, via det nasjonale og til det globale nivået
Geografi
3. Open question
180 seconds
På hvilke måter påvirker naturen ditt liv? Har naturen noe å si for hvor du bor, hva du driver med, og hvordan din hverdag ser ut?
4. Slide
60 seconds
5. Open question
180 seconds
Should 13th grade students prioritize economic growth or bærekraft in their future career choices?
6. Open question
180 seconds
Should 13th grade students prioritize economic growth or bærekraft in their future career choices?
7. Open question
180 seconds
Should 13th grade students prioritize economic growth or bærekraft in their future career choices?
8. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a mouse bowling a coconut at a group of dancing monkeys.
9. Open question
180 seconds
"How can 13th grade students promote sustainable living in their own lives and within their communities?"
10. Open question
180 seconds
"Hvordan kan vi som 13 klassing gjøre vår del for å bidra til en bærekraftig fremtid, når våre daglige liv ofte er så fjernt fra de bærekraftige løsningene som foreslås?"
11. Open question
180 seconds
"Hvordan kan ungdommer i VG1 bidra til å fremme bærekraftig utvikling i dagens samfunn?"
12. Open question
180 seconds
"Hvordan kan vi som 13 klassing gjøre vår del for å bidra til en bærekraftig fremtid, når våre daglige liv ofte er så fjernt fra de bærekraftige løsningene som foreslås?"
13. Open question
180 seconds
Burde VG1 elever velge økonomisk vekst eller bærekraft i valg av karrierer?
14. Drawings
1260 seconds
Question: Hvorfor er geografi viktig? Clues: • Geografi er viktig fordi det gir oss innsikt i hvordan naturen og samfunnet endrer seg over tid. • Geografi hjelper oss å forstå hvordan samfunn og miljøer påvirker hverandre. • Geografi gir oss også en bedre forståelse av hvordan mennesker bor, jobber og kommuniserer. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Lag et kart som viser hvordan geografi har påvirket samfunnet der dere bor. B. Finn ut hvordan geografi har påvirket historien til et land eller region.
15. Poll
60 seconds
Hva er geografi?
 • Studien av menneskelig atferd og samfunn
 • Studien av historiske hendelser og kulturer
 • Studien av jordens fysiske egenskaper og atmosfæren
16. Slide
60 seconds
Geografi er læren om jordens overflate, landskap, hav og andre fysiske egenskaper, samt de sosiale, økonomiske og politiske faktorene som påvirker disse. Det dekker flere disipliner som geomorfologi, geografisk informasjonssystemer, demografi og klimatologi. Geografi er inndelt i to hovedområder: fysisk geografi og samfunnsgeografi. Fysisk geografi er opptatt av å studere jordskorpen og miljøfaktorer som klima, terrasser, økosystemer og jordsmonn, mens samfunnsgeografi handler om å studere menneskelige aktiviteter og deres effekt på miljøet. Geografi har også et stort fokus på å undersøke kart og kartdata. Dette omfatter å lese og tolke kart, samt å analysere kartdata for å forstå hvordan land, regioner og byer er knyttet sammen og hvordan de kan påvirke hverandre.
Concepts:
17. Slide
60 seconds
Geografi har vært et akademisk fag siden det antikke Hellas, og den første kjente professor i geografi var Eratosthenes av Kyrene, som levde i det 3. århundre f.Kr. Geografi er ikke bare en akademisk disiplin; det er også et yrke. Geografer brukes for å utarbeide kart og analysere geografiske data, og de jobber ofte med statlige organisasjoner, energiselskaper og landbruksbedrifter. En geografisk informasjonssystem (GIS) er et dataprogram som bruker geografisk data for å analysere og visualisere prosesser på planeten vår. GIS-programmer er viktige verktøy som brukes av geografer og andre fagpersoner for å forstå verden rundt oss.
Did you know?
18. Slide
60 seconds
Visste du at:
19. Open question
300 seconds
Hvordan kan geografi hjelpe oss med å forstå ressursbruk i Norge og globalt?
20. Word cloud
120 seconds
Hva er geografi på et nøtteskall?
21. Slide
60 seconds
Geography is the science of the Earth's physical features, such as landforms, oceans, climates, and vegetation. It also studies how humans interact with the environment, including the effects of population, urbanization, and global warming. Geography is an interdisciplinary field that combines physical and human aspects of the world.
What is Geography?
22. Slide
60 seconds
Geography is the science of the Earth's physical features, such as landforms, oceans, climates, and vegetation. It also studies how humans interact with the environment, including the effects of population, urbanization, and global warming. Geography is an interdisciplinary field that combines physical and human aspects of the world.
What is Geography?
23. Slide
60 seconds
Geografi er læren om jordens overflate, landskap, hav og andre fysiske egenskaper, samt de sosiale, økonomiske og politiske faktorene som påvirker disse. Det dekker flere disipliner som geomorfologi, geografisk informasjonssystemer, demografi og klimatologi. Geografi er inndelt i to hovedområder: fysisk geografi og samfunnsgeografi. Fysisk geografi er opptatt av å studere jordskorpen og miljøfaktorer som klima, terrasser, økosystemer og jordsmonn, mens samfunnsgeografi handler om å studere menneskelige aktiviteter og deres effekt på miljøet. Geografi har også et stort fokus på å undersøke kart og kartdata. Dette omfatter å lese og tolke kart, samt å analysere kartdata for å forstå hvordan land, regioner og byer er knyttet sammen og hvordan de kan påvirke hverandre.
Concepts:
24. Slide
60 seconds
Geografi har vært et akademisk fag siden det antikke Hellas, og den første kjente professor i geografi var Eratosthenes av Kyrene, som levde i det 3. århundre f.Kr. Geografi er ikke bare en akademisk disiplin; det er også et yrke. Geografer brukes for å utarbeide kart og analysere geografiske data, og de jobber ofte med statlige organisasjoner, energiselskaper og landbruksbedrifter. En geografisk informasjonssystem (GIS) er et dataprogram som bruker geografisk data for å analysere og visualisere prosesser på planeten vår. GIS-programmer er viktige verktøy som brukes av geografer og andre fagpersoner for å forstå verden rundt oss.
Did you know?
25. Open question
300 seconds
På hvilke måter påvirker naturen ditt liv? Har naturen noe å si for hvor du bor, hva du driver med, og hvordan din hverdag ser ut?
26. Open question
300 seconds
Hvordan kan geografiske kunnskaper brukes for å løse bærekraftige utfordringer?
27. Open question
300 seconds
Hvilke fordeler og ulemper har du med å bruke naturressurser?
28. Open question
300 seconds
Hvordan tror du ressursbruken i Norge vil utvikle seg i fremtiden?
29. Drawings
450 seconds
Brain break: Draw a mouse bowling a coconut at a group of dancing monkeys.
30. Drawings
1260 seconds
Question: Hvorfor er geografi viktig? Clues: • Geografi er viktig fordi det gir oss innsikt i hvordan naturen og samfunnet endrer seg over tid. • Geografi hjelper oss å forstå hvordan samfunn og miljøer påvirker hverandre. • Geografi gir oss også en bedre forståelse av hvordan mennesker bor, jobber og kommuniserer. In pairs: Select and solve one of the tasks: A. Lag et kart som viser hvordan geografi har påvirket samfunnet der dere bor. B. Finn ut hvordan geografi har påvirket historien til et land eller region.
31. Poll
60 seconds
Hva er geografi?
 • Studien av menneskelig atferd og samfunn
 • Studien av historiske hendelser og kulturer
 • Studien av jordens fysiske egenskaper og atmosfæren
32. Poll
60 seconds
Hva er en kontinent?
 • Et stort fjellområde med mange topper
 • En stor landmasse omgitt av vann
 • Et område med tett befolkning og byutvikling
33. Poll
60 seconds
Hva er den lengste elven i verden?
 • Mississippi
 • Nilen
 • Amazonas
34. Poll
60 seconds
Hvilket hav ligger mellom Europa og Afrika?
 • Middelhavet
 • Det indiske hav
 • Det karibiske hav
35. Poll
60 seconds
Hvilke elementer inkluderer fysisk geografi?
 • Språk, kunst, musikk
 • Landformer, klima, vegetasjon
 • Økonomi, politikk, religion

Suggested content