Rettslære 1 Kap. 8 Likestilling og diskriminering

2
3

En repetisjonsoppgave av kap. 8 Likestilling og diskriminering for elever som tar Rettslære 1 2022

Profile picture of Jannicke

Jannicke

Updated a year ago

1. Slide
60 seconds
Likestilling og diskriminering
2. Word cloud
60 seconds
Nevn navnet på 3 rettspraksis vi har om i dette kapittelet
3. Word cloud
60 seconds
Hva er viktige begreper, paragrafer og lover i dette kapittelet?
4. Drawings
210 seconds
Når kom den nyeste loven om likestilling og diskriminering?
5. Open question
210 seconds
Gi et eksempel på når forskjellsbehandling kan være lovlig
6. Open question
180 seconds
§§ 6 og 9 brukes mye - forklar kort forskjellen på dem
7. Poll
20 seconds
Gjelder Likestillings- og diskrimineringsloven på alle områder i samfunnet, inkludert i familielivet?
  • Nei, det er kun i jobb og skole
  • Ja, men de behandler ikke privatsaker som feks husarbeidsfordeling
  • vet ikke
8. Poll
30 seconds
Får man råd av likestillings- og diskrimineringsOMBUDET?
  • Nei, det har de ikke tid til
  • Ja, men det fattes ingen vedtak
9. Poll
10 seconds
Kan DiskrimineringsNEMDA treffe vedtak?
  • Nei
  • Ja
10. Open question
210 seconds
Har man lov å lage egne jentegrupper i mattematikk når faget ellers domineres av gutter ved en skole?
11. Open question
180 seconds
Gi et eksempel på når denne loven går inn i Grunnloven §100 om ytringsfrihet

Suggested content