Rettslære 1 Kap. 8 Likestilling og diskriminering

2
3

En repetisjonsoppgave av kap. 8 Likestilling og diskriminering for elever som tar Rettslære 1 2022

Profile picture of Jannicke

Jannicke

Updated 7 months ago

1. Title & media
60 seconds
Likestilling og diskriminering
2. Word cloud
60 seconds
Q: Nevn navnet på 3 rettspraksis vi har om i dette kapittelet
3. Word cloud
60 seconds
Q: Hva er viktige begreper, paragrafer og lover i dette kapittelet?
4. Drawings
210 seconds
Q: Når kom den nyeste loven om likestilling og diskriminering?
5. Open question
210 seconds
Q: Gi et eksempel på når forskjellsbehandling kan være lovlig
6. Open question
180 seconds
Q: §§ 6 og 9 brukes mye - forklar kort forskjellen på dem
7. Poll
20 seconds
Q: Gjelder Likestillings- og diskrimineringsloven på alle områder i samfunnet, inkludert i familielivet?
  • Nei, det er kun i jobb og skole
  • Ja, men de behandler ikke privatsaker som feks husarbeidsfordeling
  • vet ikke
8. Poll
30 seconds
Q: Får man råd av likestillings- og diskrimineringsOMBUDET?
  • Nei, det har de ikke tid til
  • Ja, men det fattes ingen vedtak
9. Poll
10 seconds
Q: Kan DiskrimineringsNEMDA treffe vedtak?
  • Nei
  • Ja
10. Open question
210 seconds
Q: Har man lov å lage egne jentegrupper i mattematikk når faget ellers domineres av gutter ved en skole?
11. Open question
180 seconds
Q: Gi et eksempel på når denne loven går inn i Grunnloven §100 om ytringsfrihet

Suggested content