b

bardhegg

Medie og Entreprenørskapslærer som tester ut mulighene for å implementere Curopod på forskjellige måter i undervsningen.

Curipods

5

Followers

3

Inspired

3

Direct plays

37