19 morsomme bli kjent-leker til skolestart

Det å begynne på skolen, være seg barneskole, ungdomsskole eller VGS. betyr for mange å begynne i en ny klasse, med kjente og ukjente klassekamerater. Å ta seg tid som klasse til å bli kjent er ordentlig viktig for å få en god skolestart.

Denne guiden inneholder 19 morsomme bli kjent-leker.

Oversikt over alle bli kjent-lekene

 1. Tegn din favorittaktivitet
 2. Bli kjent-bingo
 3. Presentasjonsrunde
 4. Huskeleken
 5. Hva er du flink til
 6. Telleleken
 7. Noe er ikke helt riktig
 8. Skattejakt
 9. Speed-date
 10. Lag en video i TikTok-stil
 11. Stille seg på rekke uten å snakke
 12. Upopulær mening
 13. Marshmallow-utfordringen
 14. Del en funfact
 15. Bli kjent med ny lærer
 16. Lag et ord av kropper!
 17. Statuebygging
 18. Eggslipp
 19. Bli kjent spørsmål

Bli kjent leker for barneskole

1. Tegn din favorittaktivitet

La elevene være kreative og bli kjent på samme tid ved å tegne sin favorittaktivitet/hobby. Alle får 5 minutter til å tegne, og så kan man se på tegningene sammen som klasse, og de som vil kan fortelle hva de har tegnet. Perfekt om man har en klasse med flere elever som liker bedre å uttryke seg på andre måter enn bare ved å prate.

2. Bli kjent-bingo

Bli kjent-bingo er en klassiker. Den kan gjøres med penn og papir, eller den kan gjøres digitalt med at elevene bruker læringsbrettet sitt. Her finner du en digital mal. Les opp påstandene under (som også er i den digitale malen), og la elevene krysse av når påstanden gjelder for dem. 4 på rad og de må rope bingo! Du kan også lage bingoen med egne påstander.

 • Jeg liker fotball
 • Jeg er på TikTok
 • Jeg er på Snap
 • Taco er best
 • Jeg liker musikk
 • osv…

3. Presentasjonsrunde

Å presentere seg selv kan oppleves litt skummelt for mange. Så hvorfor ikke la elevene få presentere hverandre? Del elevene i par, og la dem sitte sammen i 5 minutter. De stiller hverandre spørsmål, og skriver ned hva den andre forteller om seg selv. Til slutt skal hver elev få presentere kort for klassen hvem partneren er.

Dette kan også gjøres uten notater, hvor det da er om å gjøre å huske mest mulig av hva den andre fortalte. I denne varianten kan det være greit at man har lov å få litt hjelp av partneren sin underveis i presentasjonen.

4. Huskeleken

Alle elevene setter seg i en ring. En elev starter å si navnet sitt, f.eks. “Jeg heter Ola”. Deretter skal eleven til venstre først si navnet til den første, før hun sier sitt navn. F.eks. “Ola”, “Tina”. Elev nummer tre skal så si alle de tre navnene, “Ola” “Tina” “Jørgen”, etc. Slik fortsetter det til alle elevene har fått sagt sitt navn.

En variant er at alle også får mulighet til å spørre “en venn” om de står fast, evt. at man har 1 eller 2 ganger man kan spørre hele gruppen. Det viktigste er at det oppleves som trygt og gøy for alle.

5. Hva er du flink til?

Lag en ordsky hvor elevene svare på spørsmålet om hva de er flinke til. Bruk ordskyen som utgangspunkt til diskusjon. Er det flere som har skrevet at de er flinke til det samme? La noen av elevene få fortelle hva de skrev, og kanskje dele noe om seg selv og hva de skrev til resten av klassen. Du kan selvfølgelig bytte ut spørsmålet med andre spørsmål slik som:

 • Hva gjør deg glad?
 • Hvis du kunne reist hvor du vil, hvor ville du dratt?
 • Hva gjør du på fritiden din?
 • Hva spiser du hver dag?
 • Hva gleder du deg til i år?
 • Beskriv deg selv med ett ord!

6. Telleleken

Sitt eller stå i en sirkel med alle elevene. Målet er at gruppen skal telle fra 1 til 20. Hvem som helst kan rope ut det neste taller, men hvis to personer roper samtidig må man starte på nytt.

Det er ikke lov å si noe annet underveis!

7. Noe er ikke helt riktig

Denne er morsom og litt annerledes. Før skolen starter må du lage litt tilsiktet kaos i klasserommet. F.eks. snu klokka på veggen opp ned, endre rekkefølgen på tallinjen du har på veggen, stave et ord feil på tavla eller noe annet. Når elevene kommer kan du dele dem inn i grupper, og så skal hver gruppe prøve å finne hva som er feil, og skrive det på et ark. En super lavterskel måte å komme i gang med å gjøre noe sammen.

8. Skattejakt

Send elevene på skattejakt. Del elevene inn i grupper på 3-4. Så roper du opp et ord, og så er det konkurranse mellom lagene til å være det første laget som kommer tilbake med tingen. Her kan de gjerne få gå ut i skolegården også. Eksempler på ting som de kan finne:

 • Et viskelær
 • En ball
 • Granbar
 • En stiftemaskin
 • En kaffekopp

Bli kjent leker ungdomsskole

9. Speed-date

Speed-date, eller friend-date er kanskje riktigere navn. Sett ut pulter på rekke med stoler på hver side, med like mange elever på hver rad. Deretter får alle 2 minutter til å snakke sammen før alle på den ene raden flytter seg et hakk til venstre. For å gjøre det litt enklere å starte samtalene kan det være lurt å ha en presentasjon opp med spørsmål man kan stille hverandre om man har lyst. Noen spørsmål kan være:

 • Hva gjør du på fritiden?
 • Liker du ananas på pizza? Hva med mango i tacoen?
 • Hvis du kunne møte hvem du vil i hele verden, hvem ville du valgt?
 • Hva er favorittmusikken din?
 • TikTok eller Snapchat?

10. Lag en video i TikTok stil

Del klassen i grupper på 4-5 elever. Alle gruppene får så 30 minutter på å lage en 15 sekunder video i TikTok stil. Til slutt vises alle videoene for klassen. Av personvernhensyn anbefales det å ikke bruke TikTok appen, men heller vanlig mobilkamera, og så laste den ned og sende på epost/Teams til lærer. Du kan også gi elevene noen idéer til hva de kan gjøre i videoen sin

 • Dansevideo med alle sammen
 • Trikse med fotball
 • Lag en rap
 • Lag en kort sketch
 • Lag en video meme
 • Er det noen på gruppa som kan noen triks av noe slag?

Bli kjent leker for videregående skole (VGS)

11. Stille seg på rekke uten å snakke

I denne bli kjent-leken får elevene trent på samarbeid og kommunikasjon på en ny måte, i tillegg til å bli kjent! Når du som lærer sier “Klar” så er det ikke lenger lov å si noe for elevene. Deretter får de en instruksjon om å stelle seg på rekke etter hver som er eldst. Det er altså ikke lov å snakke eller skrive noen ting, men alt annet er lov. Alternativt kan man prøve seg på noen av disse utfordringene:

 • Stille seg alfabetisk etter første bokstav i fornavnet
 • Stille seg opp etter høyde (Ikke si noe om høy eller lav skal først…)

En mulighet for å skape litt ekstra engasjement er å dele gruppen i to og gjøre det til en konkurranse hvilken gruppe som er ferdig først.

12. Upopulær mening

Bruk Curipod til å la alle elevene dele en upopulær mening de har, f.eks. “Taco er vondt”, “Iphone er overvurdert” etc. Deretter får alle stemme over hvilke upopulære meninger de er mest enig med. Garantert gøy!

13. Marshmallow utfordringen

Marshmallow utfordringen passer egentlig for både ungdomsskole og VGS. Del elevene i grupper på 3-4 personer. Du trenger 20stk spaghetti strå, en meter teip og en marshmallow til hver gruppe. Konkurransen går ut på å bygge det høyeste tårnet med en marhmallow på toppen i løpet av 15 minutter!

Bli kjent aktiviteter

14. Del en funfact

La alle elevene skrive en funfact om seg selv, og så stemme frem den funfacten de vil høre mer om. Dette er en garantert morsom måte å lære litt om de andre i klassen. Det oppleves også trygt om det er noen som ikke kommer på en funfact.

15. Bli kjent med ny lærer

Elevene har også behov for å bli kjent med deg som lærer! La elevene gjette alderen din, si noe om hva de ønsker seg av deg som lærer, og stille deg åpne spørsmål med denne Curipodden.

Bli kjent-leker ute

16. Lag et ord av kropper!

Finn et stort område uten hindringer ute i skolegården. Del inn elevene i lag på 5-6 personer. Det er viktig at det er like mange på hvert lag. Hvert lag velger en lagleder før start. Leken består av flere runder. I hver runde blir det lest opp et ord som hvert lag skal skrive med kroppen.

Velg ut ord som er like lange som lagstørrelsen minus 1. F.eks om lagene består av 5 personer skal de “skrive” ord som er 4 bokstaver lange. Dette er slik at laglederen kan være dirigent og styre resten av laget. Laget som først klarer å lage et ord (godkjent av deg som dommer) vinner runden.

En variant er å variere hvem som er lagleder mellom hver runde for å gjøre det ekstra utfordrende.

17. Statuebygging

Del elevene inn i grupper/lag på 4-5 personer. Gruppa skal sammen lage en statue eller et bygg med seg selv som materiell. Det kan være sånn at alle er en del av statuen, eller at en eller to lager en statue av de andre. Når alle lagene er klare får de vite hvilken statue/bygg de skal lage. De får 5 minutter på seg, og vinneren er det laget som har laget det som ligner mest på oppgaven. Eksempeloppgaver kan være:

 • Lag monolitten
 • Lag Eiffeltårnet
 • Lag Munch museet
 • Lag en pyramide

18. Eggslipp

Del elevene i små grupper på 3-5 deltakere. Hvert lag får utdelt et egg (ukokt), i tillegg til noe papir, teip, penner og papp. Konkurransen går ut på å bygge en beskyttelse rundt egget med de utdelte materialene (pass på at alle lag får det samme å bygge med). Etter 20 minutter er det klart for selve eggslippet, hvor hvert lag slipper sitt beskyttede egg fra f.eks. en 2. etasje. Vinneren er det laget som ikke får egget sitt knust.

Om flere lag har et egg som overlever fallet kan man ta en avgjørende runde hvor man går opp en eller to etasjer til før man gjør et nytt eggslipp.

Ekstra inspirasjon for å bli kjent

19. Bli kjent spørsmål

Bli kjent-spørsmål kan brukes til flere av de andre lekene og aktivitetene på denne listen. Her er en liste med 33 spørsmål som kan brukes som inspirasjon om du ønsker å variere noen av de andre lekene.

 1. Hvem er din største helt?
 2. Hva er din største frykt?
 3. Hvis du kunne bo hvor du ville, hvor ville det vært?
 4. Hva motiverer deg?
 5. Hva er det verste med skolen synes du?
 6. Hva er det beste med skolen synes du?
 7. Hva er favorittfargen din?
 8. Samler du på noe?
 9. Hva er det mest spesielle du har spist?
 10. Hvis du skal beskrive deg selv med tre ord, hva ville det vært?
 11. Hører du ofte på musikk?
 12. Hva gjør deg mest klein?
 13. Hvem følger du på TikTok?
 14. Liker du å game?
 15. Ananas på pizza?
 16. Hva vil du jobbe med i fremtiden?
 17. Hvor mange språk snakker du?
 18. Hvem er den smarteste du kjenner?
 19. Hvilket dyr er likest deg?
 20. Hva ville du aldri gjort igjen?
 21. Hvilke hobbyer har du?
 22. Hva spiser du til frokost?
 23. Hvilken emoji bruker du oftest?
 24. Fred på jord, eller bli superrik?
 25. Hva er favorittfaget ditt?
 26. Liker du egentlig bli kjent-leker? Hvorfor, hvorfor ikke?
 27. Lese bok eller se på serier?
 28. Liker du å jobbe med skole alene eller i gruppe?
 29. Liker du best sommer eller vinter?
 30. Ville du vært rik eller berømt? Eller ingen av delene?
 31. Ville du reist til fremtiden eller til fortiden om du kunne velge?
 32. Ville du levd uten Netflix eller Youtube om du måtte velge?
 33. Gå uten mobilen for et år eller spise havregrøt til middag hver dag?