En komplett guide med tips, diskusjonsoppgaver og ressurser til foreldremøtet

Å arrangere et godt foreldremøte er en kunst. Det er ikke lett å få til deltakelse og engasjement fra foreldrene og skape rom for gode diskusjoner, og samtidig unngå at enkeltpersoner tar veldig mye plass. Det hele starter med god planlegging. Dette innlegget gir deg tips til hvordan du kan gjennomføre bedre foreldremøter, og forslag til diskusjonsoppgaver.

Innholdsfortegnelse

 • Hvorfor ha foreldremøter?
 • Hvordan fasilitere et godt foreldremøte?
 • Nettvett og skjermbruk
 • Klassemiljø
 • Alle andre får lov
 • Andre gode ressurser

Hvorfor ha foreldremøter?

Foreldremøter er viktig av flere grunner. Først har vi opplæringsloven paragraf 20 som sier at “Skolen skal arrangere foreldremøter hver høst, like etter skolestart, for å informere om skolen, innholdet i opplæringen, hvordan foreldre kan medvirke, rutiner og andre ting som kan være relevante for foreldrene”. I tillegg til behovet (og lovpålegget) om informasjon, er foreldremøter en arena som kan brukes til å styrke samarbeid mellom hjem og skole, og samarbeidet mellom foreldre med formålet å skape bedre trivsel og læring for elevene i klassen.

Hvordan fasilitere et godt foreldremøte?

 • Lag en oversikt over de viktigste tingene du må informere foreldrene om. Hold det kort og konsist. Mer er ikke nødvendigvis bedre her.
 • Sett av tid til å la foreldrene stille spørsmål. Her kan det være en idé å bruke et verktøy som Curipod for sørge for at alle får kommet med spørsmål, og deretter stemme frem de mest aktuelle spørsmålene, for å unngå at enkeltpersoner “tar over”. I Curipod senkes terskelen for å ta opp utfordrende tema, siden alle innspill er anonyme.
 • Hjelp foreldrene å forberede seg. Foreldreutvalget for Grunnopplæringen skriver f.eks. litt om hvordan de kan forberede seg.
 • Legg opp til diskusjon og samspill mellom foreldrene i løpet av møtet. Temaene og problemstillingene som kommer videre i dette innlegget er gode utgangspunkt for diskusjon. Dette kan gjøres ved å dele foreldrene i mindre grupper som diskuterer hvert spørsmål, eller det kan gjøres som en plenumsdiskusjon.

Nettvett og skjermbruk

Elever er mer aktive på nett enn noen gang. Med dette følger det både nye muligheter, men også nye utfordringer foreldre må forholde seg til. Dette er også et område med det ulik praksis mellom familier. Under følger forslag til diskusjonsspørsmål du kan stille foreldrene.

 • Hva er din største bekymring ved ditt barns digitale liv?
 • Hvor mye fritid synes du det er greit at barna bruker på skjerm (mobil, PC, etc.)?
 • Hvordan kan klassens foreldre samarbeide bedre om skjermbruk?
 • Burde vi lage felles kjøreregler i klassen?
 • Når er det greit at barna får sin egen mobiltelefon?
 • Når er det greit at barna får lov å bruke sosiale medier med aldersgrenser?
 • Er det greit å spille spill med høyere aldersgrense?
 • Hva tenker vi om spill hvor det brukes ekte penger og loot boxes? Som FIFA Ultimate Team?

Her finner du også et ferdig opplegg med diskusjonsspørsmål knyttet til nettvett for foreldremøtet.

Klassemiljø

Klassemiljø og et godt læringsmiljø er viktig, og foreldre kan i stor grad bidra til dette. Det kan også være lurt å diskutere klassemiljø proaktivt, så det er fint å ta opp allerede ved skolestart. Under følger forslag til diskusjonsoppgaver.

 • Hvordan opplever dere at klassemiljøet er i dag?
 • Hvordan kan vi sammen sørge for et godt klassemiljø?
 • Hva kan hver enkelt forelder gjøre for et bedre klassemiljø?
 • Skal barna selv bestemme hvem som blir invitert i bursdag?
 • Hvordan kan vi løse konflikter som kan oppstå?
 • Hva slags kultur ønsker vi å være med å bygge?
 • Hvordan kan vi forbygge mobbing?

Om du ønsker et ferdig opplegg om klassemiljø for foreldremøtet så finner du det her.

Alle andre får lov

“Men alle andre får lov!” Dette hører alle foreldre om alt fra innetider til lommepenger. Hva tenker foreldregruppen om det? Er det noe hver forelder bestemmer, eller er det fornuftig med noen felles retningslinjer? Under følger diskusjonsspørmål:

 • Hva er en fornuftig innetid på hverdager? Hva med helgene?
 • Hvor mye lommepenger er greit?
 • Er det greit å kjøpe dyre merkeklær til barna?
 • Burde vi ha noen felles retningslinjer på disse tingene?

Andre gode ressurser