Få ideer til undervisningsopplegg sammen med teamet ditt

Å få ideer til undervisningsopplegg er en tidkrevende prosess. Men det er også givende og gøy, spesielt når man jobber sammen med andre for å generere gode ideer og dele erfaringer. Vi har laget en oversikt over 5 kreative workshops du kan gjennomføre sammen med fag- eller trinnteamet ditt for å sparke i gang det kreative samarbeidet.

Workshoppene kan selvfølgelig brukes når som helst i løpet av skoleåret, men om dere har tid og anledning i løpet av planleggingsuka/planleggingsdagene før skoleåret starter, så anbefales det, spesielt for å legge til rette for gode tverrfaglige opplegg. Det er et skikkelig morsomt avbrekk fra planleggingen. Velg én, eller jobb dere igjennom alle.

Workshop 1 - Hva kan gjøres for å få til mer elevmedvirkning?

Elevmedvirkning har fått en enda større plass i LK20. Det er viktig for motivasjon, mestring, helse, trivsel og læring. Men det å lage gode undervisningsopplegg hvor elevene får frihet, men samtidig gode rammer kan være utfordrende.

I denne workshopen får dere sammen som gruppe/team reflektert over hvorfor elevmedvirkning kan være utfordrende i praksis og hvordan man kan møte disse utfordringene. Videre er det lagt opp til erfaringsdeling hvor alle deler et opplegg eller en aktivitet de synte fungerte godt med tanke på elevmedvirkning, og til slutt skal dere idémyldre hvilke enkle grep dere kan gjøre for å få mer elevmedvirkning inn i undervisningen.

Workshop 2 - Hvordan få til godt gruppearbeid?

Gruppearbeid er en undervisningform som kan fungere veldig godt, men også veldig dårlig. Å sette elever sammen i grupper og forvente at de kan jobbe som et team høres greit ut i teorien, men kommer ofte med utfordringer i praksis. Gruppearbeid gjort på en god måte er derimot en utmerket læringsarena for elevene for å stryke samarbeid- og kommunikasjonsevner, i tillegg til det faglige innholdet.

Her finner du en workshop hvor dere kan jobbe med å lage ideer til undervisningsopplegg med gruppearbeid som en del av opplegget. Diskuter hvorfor gruppearbeid kan være vanskelig å gjennomføre på en god måte, del erfaringer om positive opplevelser med gruppearbeid, og brainstorm hvordan dere kan få til bra gruppearbeid! Kan elevene lære å lage team kontrakter? Eller noe helt annet?

Workshop 3 - Ideer til undervisningsopplegg om folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring er et av de viktig tverrfaglige teamene. Faget “skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg” (Udir). En utfordring med de tverrfaglige temaene er at det må tenkes nytt rundt hvordan de kan integreres inn i de “vanlige” fagene.

Her har vi laget en workshop hvor dere sammen kan lage undervisningsopplegg som er knyttet til folkehelse og livsmestring. Først skal dere tenke rundt hvilke fag det er naturlig å koble folkehelse og livsmestring opp mot, og hvordan det kan gjøres. Videre er det lagt opp til å diskutere hvilke temaer innenfor folkehelse og livsmestring som er viktigst å fokusere på, før dere får være kreative og brainstorme mulige aktiviteter og opplegg.

💡 Og du, i Curipod Discover finner du også flere ferdiglagde opplegg innen temaet folkehelse og livsmestring dere kan bruke som de er, eller tilpasse eget behov.

Workshop 4 - Ideer til undervisningsopplegg om demokrati og medborgerskap

“Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler, og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser.” (Udir). Dette faget åpner opp for mange spennende innfallsvinkler til undervisningen som er relevant og interessant for elevene. Alt fra fake news til bruk av sosiale medier til å påvirke valg.

Denne workshopen lar teamet ditt til jobbe med demokrati og medborgerskap, og hvor man kan knytte det tverrfaglige temaet inn i undervisningen: Hvilke temaer kan være ekstra relevant for elevene nå? Hvilke aktiviteter kan brukes for å skape nysgjerrighet og gi et godt læringsutbytte? På slutten får dere være kreative og tegne egne forslag til undervisningsopplegg!

💡 Ser dere etter inspirasjon kan dere gå til Discover for opplegg med demokrati og medborgerskap i fokus.

Workshop 5 - Ideer til undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

“Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres.” (Udir) Dette er et tema som (dessverre) blir mer og mer aktuelt med klimakrisen.

Her er lenken til en workshop lærerkollegiet ditt kan bruke for å sammen lage en plan rundt bærekraftig utvikling i løpet av skoleåret. Hvor passer bærekraftig utvikling inn i fagene? Er det noen del-tema som er viktigere enn andre? Og hvilke aktiviteter eller opplegg kan dere lage innen temaet?

💡 Se også alle oppleggene innen bærekraftig utvikling i Curipod Discover.

Bonustips

Når dere går i gang med å lage undervisningsopplegg etter workshopen er det en fordel å bruke en løsning hvor dere kan dele undervisningsoppleggene enkelt mellom dere. Flere skoler har lagt opp til delte mapper og områder i OneNote eller Teams. Om dere vil dele det interaktive innholdet dere lager i Curipod med hverandre, kan dere lenke til oppleggene i OneNote eller Teams. Dere kan også opprette et felles teamområde inne i Curipod. En god delingskultur i teamet og på skolen, sparer hver lærer tid. Noen liker å dele fagopplegg mellom seg for så å tilpasse til sin klasse, andre genererer ideer sammen og lager hver sine opplegg. Med Curipod blir det enkelt å gjøre begge deler.