Teknologi og demokrati

21
1

Aktiviteter hvor elevene reflekterer rundt påvirkningen teknologi har hatt på demokrati #samfunnsfa

Profile picture of Eirik

Eirik

Updated 5 months ago

1. Header
60 seconds
Teknologi og demokrati
aktiviteter til inspirasjon
2. Bullets
60 seconds
Hva lurer elevene på før vi starter?
  • Elevene får 90 sekunder på stille sprsmål
  • Så kan de stemme frem spørsmål de lurer på
  • Spørsmålene kan besvares i plenum eller brukes i gruppearbeid
3. Q&A
210 seconds
Q: Hva lurer dere på om demokrati?
4. Bullets
60 seconds
La elevene reflektere over hva de kan
  • Elevene kan forsøke å definere demokrati
  • Så kan de stemme frem gode definisjoner
  • Resultatene kan diskuteres i plenum eller grupper
5. Open question
210 seconds
Q: Hva mener du definerer et demokrati?
6. Bullets
60 seconds
Tegn noe som har endret demokratiet
  • Tegning er en fin måte å samle tankene
  • Elevene får 5 minutter til å tegne en noe som har påvirket demokratiet
  • Så kan de stemme frem kreative tegniger fra medelever
  • Tegningene kan brukes som inspirasjon til diskusjon
7. Drawings
660 seconds
Q: Tegn: En teknologi som har påvirket demokratiet

Suggested content