Curipod placeholder

Demokrati og diktatur

0
0
Profile picture of bente.holt.solvang

bente.holt.solvang

Updated 3 months ago

1. Open question
180 seconds
Hva forbinder du med "demokrati"?
2. Open question
180 seconds
Hva er et diktatur? Skriv en defininsjon!
3. Poll
20 seconds
Hva betyr de greske ordene demos og kratos?
 • folk og styre
 • rettferdighet og land
 • valg og debatt
4. Poll
60 seconds
Hva skjedde i 1913?
 • Slaver fikk stemmerett i Athen.
 • Kvinner fikk stemmerett i Norge.
 • Stemmerettsalderen i Norge ble 18 år.
 • Personer uten norsk statsborgerskap fikk stemmerett ved stortingsvalg.
5. Poll
60 seconds
Hva kaller vi den formen for demokratiske beslutninger som er vanligst i Norge?
 • direkte demokrati
 • indirekte demokrati
 • representativt demokrati
6. Poll
60 seconds
Hva er sant om en rettsstat?
 • I en rettsstat er det dommerne som vedtar lovene.
 • I en rettsstat styrer myndighetene på bakgrunn av lovene i landet.
 • I en rettsstat kan du ikke dømmes til fengsel.
 • I en rettsstat må du ha brutt en lov for å kunne straffes.
 • I en rettsstat har du krav på å kunne forsvare deg i en rettssak.
7. Poll
60 seconds
Hva er sant om medborgerskap?
 • For at du skal være en medborger, må andre se på deg som et likeverdig medlem av samfunnet.
 • Dersom du vil kalle deg en medborger, må du melde deg inn i et politisk parti.
 • Medborgerskap innebærer at du benytter deg av noen av mulighetene du har til å delta i samfunnet.
 • Å være en medborger betyr at du er over 18 år og norsk statsborger.
8. Poll
60 seconds
Hva er riktig når det gjelder valgdeltakelse og utdanningsnivå?
 • Det er høyere valgdeltakelse blant de med høy utdanning enn blant de med lavt utdanningsnivå.
 • Det er høyere valgdeltakelse blant de med lav utdanning enn blant de med høyt utdanningsnivå.
 • Valgdeltakelsen er omtrent like høy uansett utdanningsnivå.
9. Poll
60 seconds
Hva er riktig når det gjelder valgdeltakelse og alder?
 • Unge bruker stemmeretten sin i større grad enn de eldre.
 • Eldre bruker stemmeretten sin i større grad enn de unge.
 • Unge og eldre bruker stemmretten sin i omtrent like stor grad.
10. Open question
210 seconds
Hva er de største truslene for demokratiet i dag?

Suggested content