Curipod placeholder

Vern om demokratiet

1
0

Curipod generated lesson: "Vern om demokratiet". #8-10

Profile picture of -

-

Updated 5 months ago

1. Word cloud
120 seconds
Skriv inn 3 ulike ord som du forbinder med demokrati
2. Slide
60 seconds
Demokrati er et styresystem der innbyggerne har makt til å velge sine ledere og ta beslutninger. Det er basert på ideen om folkelig suverenitet - ideen om at folket er kilden til all legitim politisk makt. Det er også basert på prinsippet av flertallsstyre, der flertallet av innbyggerne bestemmer politikken som styrer staten.
Hva er demokrati?
3. Slide
60 seconds
Demokrati: En form for styre som gir folk muligheten til å delta i beslutninger som berører deres liv. Dette gjøres gjennom valg og andre former for deltakelse. Representativt demokrati: Det vanligste demokratiske systemet hvor folk velger representanter til å ta avgjørelser på vegne av dem. Direkte demokrati: Et system der folk direkte stemmer over avgjørelser som berører dem.
Konsepter:
4. Poll
60 seconds
Hva er dine tanker om demokrati?
  • Demokratiet er det beste styresettet
  • Demokratiet er ikke helt perfekt, men det er det beste vi har
  • Demokratiet er ikke et effektivt styresett
  • Demokratiet er for oppstykket og komplisert
5. Slide
60 seconds
Begrepet 'demokrati' kommer fra de gamle greske ordene 'demos' som betyr 'folk' og 'kratos' som betyr 'styre'. Så demokrati betyr bokstavelig talt 'styre av folket'. Det første demokratiet ble etablert i 507 f.v.t. i Athen, Hellas og ble ledet av en valgt leder kalt en 'bouleuterion'. På 1600-tallet ble begrepet "demokrati" brukt for å beskrive de politiske systemene i Nederland, Sverige og England.
Visste du?
6. Open question
300 seconds
Hva er kjennetegnene ved et demokratisk samfunn?
7. Open question
300 seconds
Hvordan kan ungdommer bidra til å styrke demokratiet i samfunnet?
8. Open question
840 seconds
Skriv inn to spørsmål fra kapittelet "Vern om demokratiet", som du mener bør være med på prøven neste uke. (Du har 10 minutter på deg til å lage dem, så bruk tiden til å formulere de tydelig.)

Suggested content