Curipod placeholder

Demokrati historie

0
0
Profile picture of lajin1997

lajin1997

Updated 2 months ago

1. Slide
60 seconds
Demokratiets utvikling
Mål: kjenne til hvordan demokrati utviklet seg som styringsform
2. Word cloud
60 seconds
Hvor tror du det første demokratiet oppstod? (Land/by)
3. Slide
60 seconds
Det første demokratiet
Første ideene om demokrati finner vi for 2500 år siden i antikkens Hellas Bystaten Athen innførte et folkestyre (demokrati) Tanken var at folket skulle delta i alle viktige avgjørelser i byen De fleste andre stater på den tiden ble styrt av konger, fyrster eller keisere
4. Slide
60 seconds
Borgerne fikk bestemme
1 gang i uken ble det kalt inn til et stort møte for alle borgerne på torget midt i byen Dette ble kalt folkeforsamlingen Viktige saker ble diskutert og stemt over
5. Open question
180 seconds
Hvilke likheter ser dere mellom Athens demokrati og dagens demokrati?
6. Word cloud
60 seconds
Hvem tror dere ikke fikk lov til å delta på disse møtene i Athen?
7. Slide
60 seconds
Demokratiet var ikke for alle
Slaver: En stor del av befolkningen i Athen var slaver og de hadde ingen rettigheter Kvinner fikk ikke delta Man måtte være født i Athen av athenske foreldre = ca 10% bare som fikk være med på å bestemm
8. Drawings
450 seconds
Tegn hvordan du ser for deg en folkeforsamling så ut i Athen
9. Slide
60 seconds
Middelalderen
Etter antikken kommer middelalderen De fleste land i Europa ble da styrt av konger som mente de hadde fått retten til å styre av Gud Mange steder ble kongene stadig mektigere, en i England utviklet ting seg litt annerledes
10. Slide
60 seconds
Magna Carta (1200-tallet)
I England fikk baronene nok Baroner var de mektigste mennene i England på den tiden De fikk kongen til å signere et dokument kalt Magna Carta Dokumentet sa hva kongen hadde lov til å gjøre og ikke og kongen fikk da mindre makt Dette var fordi kongen misbrukte makten sin til å kreve masse skatt for å betale for kriger han tapte
11. Drawings
390 seconds
Hvordan tror du Magna Carta dokumentet så ut? (Tegn)
12. Slide
60 seconds
Magna Carta "det store dokumentet"
13. Slide
60 seconds
Konstitusjonelt monarki
= Styreform når kongens makt er begrenset England utviklet seg derfor til å bli et konstitusjonelt monarki allerede i middelalderen Disse ideene ble spredd til andre land i Europa De var også inspirasjon for dem som skrev den norske grunnloven i 1814
14. Open question
210 seconds
Hva inneholder en grunnlov?
15. Slide
60 seconds
Grunnlov
En grunnlov inneholder regler for hvordan et land skal styres, og hvordan makten skal fordeles Et annet ord for grunnlov er konstitusjon Derfor kalles et kongedømme hvor kongens makt er begrenset av en grunnlov, for et konstitusjonelt monarki
16. Open question
270 seconds
Hvorfor er det viktig å begrense kongens makt?
17. Poll
60 seconds
Would you rather be the ruler of a country with a democracy where everyone's vote counts, or be the ruler of a country where you make all the decisions but everyone adores you?
  • Ruler of a country with a democracy
  • Ruler of a country where you make all the decisions
18. Drawings
450 seconds
Draw a banana and a watermelon having a dance-off

Suggested content