6 tips til hvordan du kan bruke ordsky i undervisningen

Ordsky er et fantastisk verktøy i undervisningen. Her finner du 6 gode tips til hvordan du kommer i gang

Innholdsfortegnelse

 • Hva er en ordsky?
 • Hvordan lage ordsky?
  1. Introdusere et nytt tema
  1. Bli kjent
  1. Idémyldring
  1. Klassemiljø
  1. Oppsummering
  1. La elevene lage spørsmål?
 • Bonustips om rettskriving

Hva er en ordsky?

En ordsky, eller word cloud på engelsk, er en visuell representasjon av ord som tydelig viser frem hvilke ord som er nevnt oftest. Det finnes to typer ordskyer. Den første typen kan lages i Word eller PowerPoint ved å ta utgangspunkt i en tekst. Den andre typen lages sammen i fellesskap ved at elevene skriver inn ord med sin mobil, PC eller læringsbrett, og så vises ordskyen på en storskjerm forran klassen. I dette innlegget fokuserer vi på den andre typen ordsky som elevene lager sammen.

Hvordan lage ordsky?

Det finnes flere programmer som kan brukes for å lage gratis ordskyer på nett, blant annet Mentimeter og Curipod. Det enkleste er å ta utgangspunkt i et slikt program. Det eneste du trenger er å opprette en konto, klikke “ny presentasjon”, og så velge ordsky. Når du har skrevet inn et spørsmål starter du presentasjonen, og elevene vil kunne koble seg på. Videre i denne guiden har vi skrevet 6 tips til hvordan du konkret kan bruke ordsky i klasserommet. Felles for alle tipsene er at de handler om å engasjere alle elevene, og lage et godt utgangspunkt for videre diskusjon.

1. Introdusere et nytt tema

Ordsky er perfekt til å introdusere et nytt tema. Det får med alle fra start, og kan brukes på flere pedagogiske måter, fra å finne ut hva elevene kan fra før, til å forstå hva de ønsker å lære mer om innenfor et tema. Her er noen eksempler på spørsmål som kan egne seg til å introdusere et tema

 • Hva forbinder dere med bærekraftig utvikling?
 • Hva kan dere fra før om demokrati og medborgerskap?
 • Hva er dere mest nysgjerrig på innen psykisk helse?
 • Hva tenker dere er det viktigste å lære om personlig økonomi?
 • Hva betyr livsmestring for deg?

Det kan også være veldig spennende å stille det samme spørsmålet på slutten av temaet, hvor elevene kan få se hvordan svarene deres kanskje ha endret seg etter å ha lært nye ting og fått nye perspektiver.

2. Å bli kjent som klasse

Å bli kjent er alltid spennende, men kan også være utfordrende. Ordsky kan brukes som et verktøy for å la elevene bli kjent som klasse. Det er trygt for alle å delta, og det kan være en fin aktivitet for de som synes andre bli kjent leker kan være krevende. Her er noen spørsmål som passer fint til å bli kjent.

 • Hvis du kunne dratt hvor du vil i verden, hvor ville du dratt?
 • Hva gjør du på fritiden din?
 • Hva er favorittretten din?
 • Hva ønsker du å få ut av skoleåret?
 • Beskriv deg selv med et ord!

Det er gøy å se om klassen blir overrasket over noen av svarene. Kanskje var det flere enn man trodde som drev med klatring, dansing eller kanskje noe helt annet?

3. Idémyldring

Idémyldring, også kalt brainstorming av de som er glad i engelsk, er en velkjent metode som kan brukes til å skape kreative løsninger og ideer. En viktig del av idémyldringen er at man skal tenke kvantitet fremfor kvalitet, og vente med kritikk. Det skal med andre ord være mulig å være kreativ, og tenke utenfor boksen. Etter idémyldringen kan man selvfølgelig analysere resultatet med et litt mer kritisk blikk. Her kommer noen gode eksempler på hvordan ordsky kan brukes i idémyldring.

 • Hva kan Norge gjøre for å redusere klimagassutslipp?
 • Hva kan vi som enkeltpersoner gjøre for å redusere global oppvarming?
 • Hva kan være ideer til temaer i en novelle?
 • Hvor bruker man matematikk i hverdagen?
 • Hva kan elevrådet gjøre for å forbedre skolehverdagen?

4. Jobbe med klassemiljø

Et godt klassemiljø og læringsmiljø er helt sentralt for både trivsel og læring. Å jobbe med dette fra start gir ofte gode resultater. Det må fokuseres på flere arenaer, som foreldresamarbeid, elevsamtaler, og ikke minst å jobbe sammen som klasse. En måte å gjøre dette på er f.eks. å jobbe med det i klassens time. Det kan brukes ferdige opplegg om klassemiljø slik som dette, eller man kan lage sitt eget opplegg. Da er ordsky et godt verktøy!

Her er noen forslag til gode spørsmål som kan brukes med klassen.

 • Hva kan vi alle gjøre for å skape et godt klassemiljø?
 • Hvilke verdier ønsker vi å ha som klasse?
 • Hva skal til for at du trives på skolen?
 • Hva kan du gjøre for at andre skal ha det bra på skolen?
 • Hva kan du gjøre om du ser at noen ikke har det bra?

5. Oppsummering

Mot slutten av timen er det tid for å avslutte og oppsummere. En god oppsummering kobler sammen målene fra starten av økta, læringsaktivitetene underveis, og en vurdering av måloppnåelsen. Det er også fint å kunne reflektere rundt hvordan dagens økt er relatert til de større temaene dere jobber med.

 • Hva har du lært om i løpet av timen?
 • Hva har du ikke lært om - og kunne tenke deg å lære mer om videre?
 • Hvordan følte du timen var? Gøy? Interessant? Utfordrende?
 • Hvem bidro til å gjøre dagens økt ekstra bra?

6. La elevene bruke ordsky som verktøy

I alle de andre eksemplene som er nevnt, så er det læreren som stiller spørsmålene og styrer prosessen med å lage ordskyen sammen. Men hvorfor ikke la elevene få bruke ordsky som verktøy? Elevene kan også opprette gratis konto i Curipod ved å invitere dem via profilsiden din. Her kommer noen eksempler på når elevene kan ha glede og utbytte av å bruke ordsky.

 • Når elevene presenterer noe for klassen.
 • Når elevene har klassens time
 • I elevrådet

Bonustips om rettskriving

Etter første publisering av dette blogginnlegget kom det en veldig god idé fra en lærer som deles som et bonustips her. Idéen er å bruke ordsky til rettskriving, ved å vise et bilde, og så la elevene prøve å skrive inn ordet anonymt. Etter alle har skrevet et forslag kan man i fellesskap diskutere hvorfor ordet er vanskelig å stave. Her er et eksempel hvor elevene skal stave ordet fugl.