Ytringsfrihet på internett

98
31

Aktiviteter hvor elevene reflekterer rundt ytringsfrihet på internett, samt lærerstyrte slides knytt

Profile picture of Hanne

Hanne

Updated 9 months ago

1. Header
60 seconds
Ytringsfrihet på internett
Kan man si hva man vil, hvor man vil, når man vil?
2. Open question
210 seconds
Q: Ytringsfrihet er selve fundamentet i et levende demokrati. Forklar hvorfor?
3. Bullets
60 seconds
Hva ytringsfrihet er
 • Meddelelsesfrihet
 • Informasjonsfrihet
 • Retten til taushet
4. Open question
180 seconds
Q: På hvilke måter kan vi ytre noe på internett?
5. Bullets
60 seconds
Måter å ytre seg på, på internett
 • Sosiale medier / Å "like" eller "dele" noe.
 • Karikaturer/ tegninger
 • Kunst og kulturuttrykk (gatekunst/ musikk/ filmer)
 • Blogger/ leserinnlegg
 • Memes
6. Open question
180 seconds
Q: Hvilke grenser har ytringsfriheten på internett?
7. Bullets
60 seconds
Ytringsfrihetens grenser
 • Det er forbudt å true noen (§263)
 • Det er forbudt å oppfordre til straffbare handlinger (§183)
 • Det er forbudt å komme med hatefulle ytringer (§185)
 • Det er forbudt å krenke privatlivets fred (§267)
8. Open question
210 seconds
Q: Hvem utsettes for hatefulle ytringer på internett?
9. Bullets
60 seconds
Hva folk "hater på" på internett
 • Hudfarge og nasjonalitet
 • Religion og livssyn
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • Nedsatt funksjonsevne
10. Open question
210 seconds
Q: Hva bør du gjøre når du ser hatefulle ytringer på internett?
11. Open question
180 seconds
Q: Hvordan kan vi forebygge netthat?

Suggested content