Ytringsfrihet på internett

105
36

Aktiviteter hvor elevene reflekterer rundt ytringsfrihet på internett, samt lærerstyrte slides knytt

Profile picture of Hanne

Hanne

Updated 3 months ago

1. Slide
60 seconds
Kan man si hva man vil, hvor man vil, når man vil?
Untitled
2. Open question
210 seconds
Ytringsfrihet er selve fundamentet i et levende demokrati. Forklar hvorfor?
3. Slide
60 seconds
4. Open question
180 seconds
På hvilke måter kan vi ytre noe på internett?
5. Slide
60 seconds
6. Open question
180 seconds
Hvilke grenser har ytringsfriheten på internett?
7. Slide
60 seconds
8. Open question
210 seconds
Hvem utsettes for hatefulle ytringer på internett?
9. Slide
60 seconds
10. Open question
210 seconds
Hva bør du gjøre når du ser hatefulle ytringer på internett?
11. Open question
180 seconds
Hvordan kan vi forebygge netthat?

Suggested content